תסמינים קוגנטיביים בגיל המעבר, זכרון בגיל המעבר | אתר גיל המעבר