השימוש באתרי חברת רפא ובשירותים המוצעים על ידה הינם בכפוף לתנאים הבאים:

  1. הסכמה:
  1. בעלות :
  1. תוכן אתרי רפא ו/או תוכן המידע המועבר על ידה:
  1. קישורים לאתרים אחרים או קישורים מאתרים / דפי נחיתה שבבעלות רפא:
  1. מדיניות פרטיות :

חברת רפא רואה חשיבות עליונה, הן כערך בפני עצמו והן מכח החוק, בשמירת הפרטיות  ולהלן יפורטו  העקרונות המנחים את פעולתה בכל הקשור בשמירה על פרטיותך ופרטיות המידע הנאגר אודותיך.

א. יצירת קשר / רישום לקבלת שירותי דברי פרסומת:

ב. איסוף מידע ונתונים לצורך מעקב אחר בטיחות תרופתית:

על פי חוק רפא מחוייבת לאסוף מידע לצורך מעקב אחר בטיחות תרופתית.

ג. לידיעתך:

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). בנוסף, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יתוקן ו/או יימחק ממאגר המידע, בכפוף לדין.  לתשומת ליבך, יתכן שזכותך לגישה או לתיקון כאמור לעיל, תהיה מוגבלת על פי החוק.

ד. "עוגיות" – (Cookies)  :

"עוגיה" היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת. עוגיות מאפשרות לנו לאחסן מידע על גבי השרת על מנת לאפשר לך חוויית גלישה משופרת, וגם על מנת לבצע ניתוחים שונים וסקירת ביצועים אודות אתרים. מרבית דפדפני הרשת מותאמים כך שיסכימו לקבל עוגיות, ואולם אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל סוגי העוגיות או כדי שיודיעך מתי עוגיה נשלחת לעברך. נא שים לב, עם זאת, כי יתכן ואתר האינטרנט שלנו עלול שלא לעבוד כראוי אם תחליט לסרב לקבל עוגיות.

ה. אבטחת מידע :

רפא מחויבת להבטיח כי המידע שלך מוגן ומאובטח. על מנת למנוע גישה לנתונים אישיים רפא פועלת בהתאם לנהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים כדי להגן ולאבטח את המידע הנאגר על ידיה. עם זאת, בעוד שאמצעי אבטחת המידע באתר מצמצמים את הסיכונים לחדירה או שימוש בלתי-מורשה במידע, הרי שאין בהם בטחון מוחלט.

  1. שינויים בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות:

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, לרבות, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

  1. פרטים ליצירת קשר:

בכל שאלה או פנייה לרפא בנושא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומאגר מידע הנך רשאי לפנות למעבדות רפא בע"מ, כתובת  שלמה הלוי 5 , ת.ד 405, ירושלים 9100301